Vergunningaanvragen

Bij vergunningaanvragen voor nieuwbouw of uitbreidingsprojecten kunnen wij putten uit een grote bibliotheek aan gegevens (bijvoorbeeld geluidsvermogen van op het dak te plaatsen installaties). Daarmee kunnen wij snel inzicht geven in de milieubelasting van het nieuwe bedrijf en ook aangeven welke maatregelen getroffen moeten worden om binnen de vergunbare ruimte te blijven. Wij kunnen snel een hele vergunningaanvraag opstellen of ook de verdere procedure begeleiden.

Omdat RBK ook bouwkundig adviseert, kunnen wij samen met de bouwkundige collega's omgevingsvergunningen voor bouwen en milieu aanvragen.

Verder is er een groot scala aan detailwerken die wij kunnen verzorgen, vaak als onderdeel van vergunningaanvragen, zoals:

  • Onderzoeken luchtkwaliteit
  • Toetsing externe veiligheid (Bevi)
  • Jaarlijkse aangifte E-PRTR/e-mjv
  • Toetsing Nederlands richtlijn Bodembescherming

Meer weten over vergunning aanvragen?

Neem contact met ons op