Afvalwater

Afvalwater is voor veel voedingsmiddelenbedrijven belangrijk omdat:

  • Voldaan moet worden aan lozingsvoorschriften (bijvoorbeeld het niet lozen van vet)
  • Lozing van afvalwater erg duur kan zijn. Middelgrote bedrijven worden, afhankelijk van de sector, al snel aangeslagen voor circa € 500.000,- als zij niet zelf (voor)zuiveren. Zelf zuiveren is dan als snel financieel aantrekkelijk.

RBK heeft al 25 jaren ervaring in het zelf ontwerpen en optimaliseren van zuiveringsinstallaties. Om de werking van een zuiveringsinstallatie snel te kunnen doorgronden heeft RBK zelf monstername en analyseapparatuur. Naast advisering over end-of-pipe technieken, kunnen wij ook adviseren hoe de vervuiling bij de bron te verlagen, zoals bij de productieprocessen. Voorkomen van afvalwatervervuiling is doorgaans goedkoper dan zuiveren van afvalwater. Wij kunnen u helpen bij de aanschaf van een zuiveringsinstallatie (welk type/welke prijs is gerechtvaardigd) en bij het verkrijgen van benodigde vergunningen of een meetbeschikking. Tot slot worden wij ook met enige regelmaat gevraagd door bedrijven om te adviseren bij de afwikkeling van handhaving, bijvoorbeeld dwangsombesluiten.

Meer weten over afvalwater?

Neem contact met ons op