Structureel uw planning halen?

RBK geeft inzicht in uw bottlenecks en komt met oplossingen

Uitbreiden productie?

Wij ontzorgen u

Duurzamer produceren in het huidige pand?

Wij hebben de oplossing

Efficiënter produceren door slimme inzet van automatisering

Onze medewerkers beschikken over brede vakkennis

Produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs?

Wij richten uw bedrijf in op de meest efficiënte manier

Interne transportkosten verlagen?

RBK komt met een passende logistieke oplossing

Tot 35% besparen op energie!

Wij hebben het bewijs dat het kan

Een nieuwe fabriek bouwen?

Wij helpen u tegen de laagste kostprijs te kunnen produceren

Slider

Geluid

In een drukbevolkt land als Nederland liggen bedrijven vaak op korte afstand van woningen, waardoor het risico tot klachten snel op de loer ligt.

Bij de bouw van een nieuw bedrijf rekent RBK in de ontwerpfase de geluidsconsequenties voor de omgeving door en toetst dit aan de van toepassing zijnde regelgeving. Deze toetsing borgt dat na de oplevering niet direct een geluidshinderdiscussie met de omgeving en/of de overheid ontstaat.

Ook worden wij in bestaande situaties gevraagd om te adviseren over mogelijkheden om een bedrijf stiller te maken. In die gevallen meten wij vaak eerst alle geluidsbronnen op en rond het bedrijf, waarna wij deze modelleren en alsnog toetsen aan regelgeving. Op basis daarvan wordt geadviseerd op welke wijze het bedrijf op de meest kosteneffectieve wijze stiller gemaakt kan worden. Ok overleggen/onderhandelen wij met de overheid over een redelijk niveau van saneren en welke uitvoeringstermijn redelijk is.

Meer weten over geluid?

Neem contact met ons op