Energie

Maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaren zijn al sinds 1999 verplicht. Om verschillende redenen blijken vaak nog niet alle maatregelen getroffen te zijn, ook omdat energiebesparing niet altijd de hoogste prioriteit bij de gemeenten had en ook omdat het kennisniveau bij lokale overheden te wensen overliet. Toch is de overheid de laatste jaren een inhaalslag aan het maken op energiebesparingsgebied. Dit heeft recentelijk geleid tot de lijst van "erkende energiemaatregelen voor de voedingsmiddelenindustrie". Veel bedrijven zullen in de komende jaren tijdens handhavingsbezoeken met deze lijst geconfronteerd worden.

Naast de wettelijke verplichting tot energiebesparing willen bedrijven dit ook in toenemende mate vanuit de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gedachte. De maatschappelijke druk - ook van klanten - om transparant te zijn over de carbon footprint wordt steeds groter. Het is een algemene opgave geworden om de CO2 emissie per ton eindproduct steeds verder te reduceren.

 

Meestal zijn milieudeskundigen geen energiedeskundigen. De energiedeskundigen zijn de werktuigbouwers, procestechnologen, koeltechnici en dergelijke, terwijl de milieumensen deskundig zijn op het gebied van afvalwater, geur, geluid en veel regelgeving. Gelukkig zitten de energiemensen en de milieu-mensen bij RBK samen in één groep, waardoor kennis heel gemakkelijk kan worden uitgewisseld en energie-aspecten volledig worden meegewogen bij milieuvraagstukken.

Van Loon Vlees in Son was het eerste bedrijf dat wij gasloos ontworpen hebben. Alle warmte voor verwarming van reinigingswater (circa 200 m³/d) komt volledig uit restwarmte uit de koude installatie. In BREEAM projecten kunnen wij hoogstaande technische oplossingen ontwerpen tegen redelijke kosten, zodat de terugverdientijd korter dan 5 jaren blijft.

Meer weten over energie?

Neem contact met ons op