Structureel uw planning halen?

RBK geeft inzicht in uw bottlenecks en komt met oplossingen

Uitbreiden productie?

Wij ontzorgen u

Duurzamer produceren in het huidige pand?

Wij hebben de oplossing

Efficiënter produceren door slimme inzet van automatisering

Onze medewerkers beschikken over brede vakkennis

Produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs?

Wij richten uw bedrijf in op de meest efficiënte manier

Interne transportkosten verlagen?

RBK komt met een passende logistieke oplossing

Tot 35% besparen op energie!

Wij hebben het bewijs dat het kan

Een nieuwe fabriek bouwen?

Wij helpen u tegen de laagste kostprijs te kunnen produceren

Slider

Geur

Een deel van de voedingsmiddelenindustrie stoot geur
uit, die in potentie hinderlijk is voor de omgeving. Bij gaarlijnen of uitpandige opslagen van slachtafval is bekend dat maatregelen getroffen moeten worden, zeker als woningen op korte afstand liggen. Na jarenlange ervaring kent RBK als geen ander de potentiële hinderbronnen en de mogelijke oplossingen. Bij nieuwbouwprojecten maken wij in de ontwerpfase een raming van de geuremissie en berekenen wij via verspreidingsberekeningen de geurbelasting op woningen in de omgeving. Uiteraard toetsen wij deze aan de van toepassing zijnde regelgeving. Rapporten hierover maken deel uit van de aanvraag voor een milieuvergunning of de milieumelding.

Behalve de geurberekeningen, voeren wij ook geurmonsternames uit, waarbij zakken worden volgezogen met lucht, bijvoorbeeld uit een afzuigkanaal van een gaarlijn. Van deze geurmonsters wordt vervolgens de geurconcentratie gemeten alsook een kwantitatieve waardering over de mate van (on)aangenaamheid van de geur. Uit geurconcentraties en debieten berekenen wij de geurvrachten die het bedrijf verlaten. Op basis daarvan berekenen wij de verspreiding van geur in de omgeving van het bedrijf, zodat redelijk accuraat kan worden voorspeld of hinder kan optreden of niet. RBK is als geen ander in staat om voorstellen te doen welke technieken geacht worden te voldoen aan "stand der techniek". Wij doen voorstellen richting overheden welke maatregelen in redelijkheid nog verlangd kunnen worden en welke niet meer.

Meer weten over geur?

Neem contact met ons op