Competitive Food Chain Concepts

RBK Group ‘on the move

De uitdaging van de klant vertalen in de juiste oplossing. Daartoe is de RBK Group op aarde en heeft zij alle krachten gebundeld. „De ontwikkelingen in de markt hebben geleid tot een nieuwe aanpak,” zegt Alfred Klunder. „Daarop hebben we niet alleen onze organisatie en profilering aangepast, maar daarvoor zijn we zelfs verhuisd.” De RBK Group zet, aldus Klunder, al haar niet geringe competenties op het gebied van ontwerpen, bouwen, informatiseren en beheren in voor de verbetering van uw concurrentiepositie.

Bekijk PDF