Project Description

Roland van Loon
Van Loon Vlees heeft bij de nieuwbouw van de productielocatie in Best bewust de keuze gemaakt om de koelinstallatie te laten ontwerpen door een ingenieursbureau dat over grote ervaring en expertise beschikt. Vooral kostenbeheersing, het gebruik van duurzame technieken en energiezuinige aspecten hebben hierbij een hoofdrol gespeeld.
Het FOPRO® totaalbeheersysteem biedt ons de mogelijkheid om vanaf elke werkplek het functioneren van de installaties bekijken. De registratie en rapportagemogelijkheden zorgen ervoor dat wij overschrijdingen van proceswaarden en energiegebruiken tijdig signaleren, zodat we tijdig kunnen ingrijpen.

Nieuwbouw Van Loon

Op de locatie van de voormalige slachterij Ballering te Son herrijst dit jaar een hypermodern vleesverwerkingsbedrijf, in de vorm van de 26.000 m2 grote nieuwbouw van Van Loon Vlees. Voor het ontwerp en de begeleiding heeft Van Loon de RBK Group in de arm genomen. Lees verder >>

Van Loon bv ontwikkelt sinds 1971 producten met toegevoegde waarde die beantwoorden aan de specifieke vragen vanuit de markt. Met een professionele visie vertalen de gedreven specialisten van Van Loon hun kennis en vakmanschap op het gebied van vlees en productietechnieken naar een breed en eigentijds aanbod.

Vanwege de enorme groei die Van Loon Vlees doormaakt, is eind 2007 gestart met de nieuwbouw van een productielocatie in Best. Voor het ontwerp, de uitvoeringsbegeleiding en het beheer van de koudetechnische installatie vertrouwt Van Loon Vlees op de specialisten van de RBK Group.

Van Loon Vlees maakt gebruik van de expertise van RBK op de volgende deelgebieden:

  • Koudetechniek
  • Luchtbehandeling
  • Warmteterugwinning
  • Totaalbeheer productie en installaties

Het eindresultaat is een uiterst efficiënte koude-installatie met de volgende eigenschappen:

  • De inzet van het natuurlijke koudemiddel CO2 zorgt voor hoge rendementen;
  • De productieruimten hebben de mogelijk om te koelen met buitenlucht;
  • Het reinigingswater wordt verwarmd door middel van restwarmte uit de koude-installatie;
  • Naast beheer van de koude-installatie, is tevens het beheer van overige installaties opgenomen in het totaalbeheersysteem.

www.vanloonvlees.nl