Met OEE stijgt uw productiviteit en efficiency

Voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie is het van essentieel belang te weten hoe productief hun machines en installaties zijn. Bovendien is het belangrijk om een juist beeld te hebben van de werkorganisatie en de werkstructuren in relatie tot hun efficiency.

In de meeste productie-omgevingen is sprake van verborgen, nog uitstekend te benutten potentiëlen. Datzelfde geldt voor de productieplanning en het kwaliteitsmanagement.

Actueel inzicht
De in de ERP-software FOBIS geïntegreerde module OEE (Overall Equipment Effectiveness) verschaft de bedrijfs- en productieleiding een optimaal zicht op situaties, waarin bijvoorbeeld sprake is van onderbelading van machines of leemtes in de efficiency van de workflow. De OEE-software verzamelt realtime inzichtelijke data en kengetallen, op grond waarvan verliesbronnen geanalyseerd, procesparameters bewaakt en gebruikstijden geoptimaliseerd worden. De hieruit voortvloeiende resultaten worden online en realtime gevisualiseerd op de gewenste apparatuur, zoals een IndustriePC. Voedingsmiddelenbedrijven krijgen gedurende het proces op elk gewenst moment inzicht in de efficiency van alle machines en apparaten in hun productie. Indien nodig kunnen de medewerkers direct ingrijpen, zodat de optimale werkdruk, productiviteit en efficiency gewaarborgd zijn.

Super efficiënte totaaloplossing
Het OEE-model biedt de mogelijkheid om data te monitoren aan een enkele of aan meerdere machines. De kengetallen kunnen natuurlijk ook bepaald worden voor het hele productieproces, zodat machines, medewerkers en werkorganisatie daarbij betrokken worden. De data kunnen probleemloos aan alle bij het productieproces betrokken machines worden verzameld om deze vervolgens aan de ERP-data als bijvoorbeeld opdrachtgegevens te koppelen en uiteindelijk een omvangrijke OEE-berekening mogelijk te maken.
Voedingsmiddelenbedrijven beschikken met FOBIS-OEE over een superefficiënte totaaloplossing in een netwerk met een consistente database voor een constante, duidelijk merkbare productiviteitstijging.