Slachterij Informatie- en Registratie Systeem (SIRS)

Informatie over de te slachten dieren wordt steeds belangrijker en omvangrijker. Meten is weten. Niet alleen de keuringsinstanties leggen data vast over de slachtingen maar ook uw eigen medewerkers om zo enerzijds uw leveranciers te informeren en anderzijds gegevens te verzamelen om te komen tot een zo optimaal mogelijke verwaring van het geslachte dier.

RBK heeft al meer dan 35 jaar als advies- en automatiseringsbureau ervaring in de informatievoorziening van de slachtingen. Ons compleet vernieuwde SIRS voorziet in het vastleggen van alle kenmerken tijdens het slachtproces en het, aan de hand van een uitgekiend plansysteem, sturen van de karkassen naar de juiste banen in de koelcellen voor verdere verwaring.

Niet alleen de keuringsstations worden voorzien van een uiterst flexibel registratie systeem maar ook op overige plaatsen in de slachthal kunnen slachtbevindingen worden vastgelegd en getoond, bijvoorbeeld bij opknapbordessen.

Daarnaast kunt u via grafische weergave actueel de stand van zaken volgen van het slachtproces, zodat u altijd direct op de hoogte bent van de voortgang en de kwaliteit van de slachtingen.

Ons systeem is geschikt voor slachtprocessen van varkens, zeugen, kalveren en runderen.

Lees het volgende artikel voor meer details over dit systeem.

Samen bekijken wij graag op welke wijze FOBIS® SIRS uw slachtproces verbeterd zodat uw kostprijs van het eindproduct verlaagd kan worden door betere, betrouwbaardere informatievoorziening. Wij geven u graag een presentatie van dit systeem.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.