Al meer dan 35 jaar leveren wij diensten op het gebied van milieu

Geuronderzoeken worden uitgevoerd waar processen mogelijk tot geurhinder voor de omgeving zullen leiden. Structurele geurhinder naar de omgeving kan de ontwikkeling van een bedrijf in gevaar brengen als omwonenden in vergunning procedures beroepsprocedures gaan voeren bij de Raad van State. Langdurige geurhinder naar de omgeving moet dan ook worden voorkomen, echter dit wil niet zeggen dat een bedrijf nooit geroken mag worden.

Voor nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven worden de emissies bepaald aan de hand van kentallen of via olfactometrische geuranalyses danwel snuffelploegen-onderzoek. Aan de hand van computersimulaties wordt de grenzen van geurhinder voor omwonenden berekend.

Al meer dan 35 jaar leveren wij diensten op het gebied van milieu. Wij verrichten geuronderzoeken, adviseren u hoe het beste om te gaan met geur waarbij we duidelijk u als ondernemer en uw doelstellingen centraal stellen. Wij kunnen ondersteunen met het aanvragen van de juiste vergunningen of kunnen namens u woordvoerder zijn tijdens juridische verschillen van inzichten,  zoals bestuurlijke handhaving of strafrechtelijke handhaving inzake milieu gerelateerde aspecten.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.