Wij verrichten geluidshinder onderzoeken en adviseren u

Geluidshinder is één van de bekendste milieu gerelateerde hinderproblemen. Ook binnen de voedingsmiddelenindustrie is dit een serieus onderwerp. Er zijn diverse bronnen die kunnen leiden tot geluidshinder voor omwonenden. Hierbij valt te denken aan installaties die gekoppeld zijn aan de onderneming, zoals condensoren maar ook de logistieke bewegingen in, op en om het bedrijfsterrein dag en nacht door bijvoorbeeld vrachtwagens met koelinstallaties.

Geluidsonderzoeken hebben betrekking op zowel stationaire bronnen op het bedrijfsterrein als ook op vrachtwagenbewegingen in de directe nabijheid van het bedrijf. De geluidssterkte van bronnen wordt bepaald met precisiemeetapparatuur. Voor nog te bouwen bedrijven kan geput worden uit een eigen databank van bron sterkten die in de loop der jaren is opgebouwd, de geluidsniveau’s op geluidsgevoeilige objecten wordt beppaald middels een computeroverdrachtsmodel. Ook Arbotechnisch dient er rekening gehouden te worden met de impact van geluid, ook deze richtlijnen worden almaar strenger.

Al meer dan 35 jaar leveren wij diensten op het gebied van milieu. Wij verrichten geluidshinder onderzoeken en adviseren u hoe het beste om te gaan met geluid, waarbij we duidelijk u als ondernemer en uw doelstellingen centraal stellen. Heide artikel NBT april 2014Wij kunnen ondersteuning bieden met het aanvragen van de juiste vergunningen of kunnen namens u woordvoerder zijn tijdens juridische verschillen van inzichten, zoals bestuurlijke handhaving of strafrechtelijke handhaving inzake milieu gerelateerde aspecten.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.