Lager en efficiënter energiegebruik? Hoe levert u dat op?

In de vergunning Wet Milieubeheer (WM) worden in toenemende mate eisen gesteld aan het ener­gieverbruik van voedingsmiddelenbedrijven. Voedingsmiddelenbedrijven zijn vaak grote energieverbruikers. Dit is inherent aan de toegepaste processen, zoals pasteuriseren, steriliseren, bakken, koken, indampen, koelen, vriezen enz.

Sinds 1999 is de circulaire energie en de milieuvergunning van krach­t, die bepaalt dat bedrijven alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaren of korter. Ieder bedrijf dat nu een WM (veranderings) vergunning aanvraagt, wordt met deze circulaire “geconfron­teerd”. Voor energiebesparingsonderzoeken en maatregelen bestaan nog een aantal subsidiemogelijkheden.

RBK levert advies en wij kunnen onderzoek voor u verrichten op het gebied van energie, energieverbruik, energiebesparingen en energiemonitoring.

Keuze energiedrager

De vraag welke energiedrager het beste kan worden gebruikt voor een proces, is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Dit komt omdat de keuze van de energiedrager van invloed kan zijn op het proces en daarmee op het eindproduct.

Keuze processen/apparatuur

Bij de aanschaf van installaties blijkt energie (te) vaak nog een ondergeschikte factor te zijn. Omwille van de investeringskosten worden bij­voorbeeld vaak nog elektrische verwarmingsketels aangeschaft, die later in het kader van vergunningprocedures moeten worden omgebouwd naar verwarming op aardgas. Dan blijkt: goedkoop is duurkoop.

Energiebesparingsonderzoek

De vraag of één enkele installatie energetisch verbeterd kan worden, is vaak relatief eenvoudig te beantwoorden. De vraag hoe het energieverbruik van een compleet bedrijf het beste verlaagd kan worden, is echter complex en vraagt om een methodische aanpak.

Energiemonitoring

Het belang van energiemonitoring is evenredig met de hoogte van het energieverbruik. Nog (te) vaak blijken grote energieverbruikers slecht inzicht te hebben in het gebruik van de ingekochte energie. Gevolg is dat ook geen inzicht bestaat in de energetische rendementen van processen. Soms zijn bedrijven huiverig om (automatische) energiemonitoring op afdelings- of procesniveau in te voeren vanwege de kosten, terwijl monitoring zelf nog niet leidt tot energiebesparing en dus kostenreductie. Onbedoeld gevolg hiervan is vaak dat potentiële energiebesparingsmogelijkheden onopgemerkt blijven.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.