RBK kent als geen ander het belang om kosten te reduceren

Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO)

Sinds 1970 is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) van kracht op grond waarvan bedrijven verontreinigingsheffing voor hun afvalwater moeten betalen. De WVO heffing wordt bepaald op grond van het chemisch zuurstof verbruik en het kjeldahlstikstof-gehalte van het afvalwater. Deze stoffen komen van nature veel in voedingsmiddelen voor. file_001cDoor morsen van product- en reinigingsactiviteiten treedt bij voedingsmiddelenbedrijven een aanzienlijke afval watervervuiling op, wat tot hoge WVO heffingen kan leiden.

Om de afvalwaterkosten te reduceren bouwen bedrijven vaak eigen zuiveringsinstallaties. Het beheer van zuiveringsinstallaties is echter een vak op zich en zeker geen kernactiviteit voor bedrijven. Door suboptimale bedrijfsvoering van zuiveringsinstallaties is de restheffing voor bedrijven vaak nog onnodig hoog. Bovendien zijn de exploitatiekosten van de zuiveringsinstallatie zelf vaak aanzienlijk. Een goede beheersing van de zuiveringsinstallatie verlaagt zowel de restheffing als de exploitatiekosten van de zuivering.

Minimale afvalwater kosten

Bij de keuze van de zuiveringstechniek wordt behalve naar de investeringskosten ook sterk gekeken naar de exploitatielasten. Dit is van belang omdat de exploitatielasten relatief zeer hoog kunnen zijn.

RBK heeft de ontwerpen gemaakt voor honderden nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Aangezien RBK ook de financiële haalbaarheidsstudies uitvoert voor projecten, kent RBK als geen ander het belang om de (afvalwater) kosten te reduceren. Sinds begin jaren ‘90 ontwerpt RBK zelf de zuiveringsinstallaties voor haar projecten. Daarnaast betreffen veel van de werkzaamheden het optimaliseren van bestaande zuiveringsinstallaties. Door de groei van bedrijven zijn zuiveringsinstallaties vaak te klein geworden of moeten zuiveringen worden aangepast vanwege aangescherpte regelgeving. RBK licht zuiveringen door en geeft aan hoe de zuiveringen geoptimaliseerd kunnen worden.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.