Onze werkwijze

Voor het opstellen van uw masterplan hanteren wij een constructieve werkwijze waardoor we goed in staat zijn om uw productie vorm te geven.

Het begint met het vaststellen van uitgangspunten en het beschrijven van uw huidige situatie door middel van een “nulmeting”.

Vervolgens vindt er een proces- en data-analyse van uw productie plaats. Door middel van de analyse worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de realisatie van het masterplan vastgelegd. De informatie uit de analyse wordt vastgelegd in een flowschema. In een rekenschema worden berekeningen gemaakt om, onder andere, toekomstscenario’s door te rekenen. Hiermee wordt de samenhang tussen productgroepen, grondstoffen, machinecapaciteiten, productdragers en opslagcapaciteiten op basis van gestelde uitgangspunten vastgesteld.Afbeelding1

Aan de hand van de berekeningen wordt een ‘ideaalplan’ opgesteld. In dit plan, voor een ideale productielocatie, wordt zowel het verwachte ruimtebeslag als de ideale routing vastgelegd. Daarnaast worden eventuele verbeteropties van processen en technologieën voorgesteld.

Aan de hand van het ‘ideaalplan’ worden enkele alternatieven gegenereerd voor een uitbreidingsplan op de bestaande locatie. Op basis van de voor- en nadelen en de kostenschatting wordt de meest optimale oplossing gekozen.

Er wordt een definitief masterplan gemaakt, waarbij naast het productieproces en de productrouting, ook rekening wordt gehouden met (de optimalisatie van) de secundaire stromen. Aansluitend wordt gekeken hoe dit in de huidige situatie vorm zou moeten krijgen.

Op basis van de definitieve oplossing en de kostenraming zullen de effecten op de exploitatie worden doorgerekend. De bevindingen van de analyse, de uitgangspunten, de randvoorwaarden en het definitieve masterplan worden aan u gepresenteerd.

Wenst u graag meer te weten over wat RBK voor u kan betekenen laat dan een contactverzoek achter op onze contactpagina of stuur een bericht naar info@rbk.nl, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen met uw vraag op telefoonnummer +31 (0)570 – 680100.