Vlot voorverpakken met praktische software tools

Deel- én totaaloplossingen

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid van verswaren onder druk van korte productie(doorloop)tijden, minimale derving, juist THT-beheer en een optimale afstemming tussen commercie, productie en logistiek behoren tot de belangrijkste eisen, waaraan voorverpakkers van versproducten anno 2006 moeten voldoen. Flexibele softwaretools zijn onontbeerlijk om aan dit brede en continue veranderde eisenpakket te voldoen.

Bekijk PDF