The smart way of cooling in meat industry

Crest*Cool: is een unieke spraytechnologie voor toepassing bij het koelen van vlees. Deze slimme technologie, onder meer gebruikt in de vliegtuig- en auto-industrie, wordt nu ontwikkeld voor toepassing in de vleesindustrie. Samen met een uitgebreid meet- en regelsysteem wordt op een unieke wijze zéér fijne, geladen vochtdruppeltjes aangebracht op het karkas. Het vocht hecht daarbij veel beter aan het karkas waardoor o.a. de vochtbalans verbetert en het koelproces sneller en efficiënter verloopt met als resultaat een betere vleeskwaliteit en minder gewichtsverliezen.

Al enkele jaren doen enkele partijen grondig onderzoek aangaande dit concept en waarbij praktijktesten, bij Ekro Apeldoorn, succesvol verlopen zijn. Het Crest*Cool consortium (RBK, IBK, Frontmatec, GRACO-USA en de Universiteit Twente) is nu bezig om het concept, waarvoor inmiddels een patentaanvraag onderweg is, om te zetten in de concrete ontwikkeling van apparatuur en programmatuur voor toepassing bij de koeling van karkassen direct na de slacht. Voor de ontwikkeling van dit nieuwe koelprocedé ontvangt het Crest*Cool consortium een bijdrage uit het EU-EFRO ontwikkelingsfonds.

Deze nieuwe technologie maakt het nodig dat het koelproces ook op orde is. Crest*Cool heeft daartoe een QuickScan- en Diagnosemethode ontwikkeld waarbij eventuele knelpunten in het koelproces geïdentificeerd en opgelost kunnen worden.

Koelprocessen van karkassen waarbij knelpunten in het koelproces vereffend zijn en waarbij een innovatieve spraytechnologie wordt toegepast voor een snelle en efficiënte warmteoverdracht, vormen de basis voor een perfecte vleeskwaliteit en een uitstekend rendement.

Wilt u meer weten over het Crest*Cool procedé, stuur dan een mail naar info@rbk.nl zodat wij contact met u op kunnen nemen. Natuurlijk kunt u ons ook direct benaderen op telefoonnummer +31 (0)570680100.