RBK in het nieuws

RBK verschijnt regelmatig in de publiciteit. Wij vinden het van belang dat wij inzichten verrijken. Wij doen dit door regelmatig kennis te delen in vakbladen. Hier vindt u een overzicht van onze laatste artikelen en publicaties.

Feilloos verpakken & etiketteren met FOBIS

Voor het verpakken en etiketteren van hun producten werken producenten vaak met machines en systemen van meerdere partijen. De beheersbaarheid van de voor deze processen benodigde informatie is hierdoor lastig en het afbreukrisico door

Feilloze automatisering bij FuiteVeal

Nederland is sinds oktober 2016 een nieuwe vleeskalverslachterij rijker. De familie Fuite die al 110 jaar een mengvoeder- en melkfabriek in Genemuiden en Kampen runt, is onder de naam FuiteVeal een eigen slachterij gestart. Het slachtproces

RBK Group koele partner van BCS

BCS heeft samen met RBK gekeken naar de beste manier om de gewenste optimalisatie en uitbreiding te realiseren. Drie jaar terug bezocht Meat&Co. het volledig vernieuwde vrieshuis van BCS Coldstore & Logistics in

Varkensslachterij Westfort

Varkensslachterij Westfort is ‘modernste ter wereld Voor de nieuwe varkensslachterij van Westfort heeft RBK de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ontworpen, gespecifceerd en aanbesteed, evenals de besturingsinstallatie voor de gebouw- en procesgebonden installaties.  

High Care couveuse

Kans op contaminatie effectief verkleinen High Care couveuses worden in de toekomstverkenning Routekaart Vlees van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) als perspectiefvol onderdeel voor innovatieve ontwikkeling aangemerkt. De adviesbureaus RBK Group

Toetsing bedrijven aan de Natuurbeschermingswet

Toetsing bedrijven aan de Natuurbeschermingswet In het kader van optimaliseren van de bedrijfsvoering en efficiënt en duurzaam werken adviseert RBK Group haar klanten over bijvoorbeeld regelgeving. Een onderwerp dat op dit moment veel

Vlekkeloze ombouw koelinstallatie Enkco

RBK realiseert vlekkeloze ombouw regelsysteem koelinstallatie Enkco Ingenieurs en automatiseringsbureau voor levensmiddelenbedrijven RBK Group heeft afgelopen zomer de verouderde regelsystemen van de koudetechnische installatie voor de vleesproductie van Enkco Foodgroup vervangen. Door de

Nederlandse demonstratieprojecten India

De Indiase overheid heeft de ambitieuze doelstelling om de voedselproductie in vijf jaar te verdubbelen. Dat vereist gerichte inzet van kennis, technologie en uitgangsmaterialen, maar vooral verbetering van de bestaande processen. Sinds 2010

Geconditioneerd succes

„Omdat BCS Coldstore & Logistics al sinds de jaren tachtig een belangrijke klant van ons is, hebben wij als vertrouwde partner het volledige bouwmanagement voor onze rekening genomen,” vertelt Frank van Dijck. „Van

Het bouwmanagement

Wij opereren breed en compleet in een smal marktsegment. De RBK Group rondde onlangs de nieuwbouw en renovatie af van BCS Coldstore & Logistics. Een project waarin RBK als vertrouwde partner het bouwmanagement

Conglomeraten van de toekomst

Het clustered food village Waarom zouden bedrijven niet dicht tegen elkaar kruipen zodat ze kunnen profiteren van synergievoordelen op gebieden als opslag en transport? Deze vraag kwam onder meer naar voren bij een

Klaar voor de komende vijf jaar

De nieuwe fabriek van Hessing: wel vernieuwend, maar niet spannend Drie jaar lang onderzocht groentesnijderij Hessing de mogelijkheden van verbouwen van de verouderde fabriek. Nieuwbouw bleek een beter optie. In een jaar tijd

Sparren met RBK; dat helpt u verder

Kan het slimmer, beter, kostprijsverlagend, wat kan automatisering bieden? Uw productiebedrijf is een afspiegeling van uw visie. In de loop der jaren hebt u keuzes gemaakt die u nu waarschijnlijk met trots terugziet

Competitive Food Chain Concepts

RBK Group ‘on the move De uitdaging van de klant vertalen in de juiste oplossing. Daartoe is de RBK Group op aarde en heeft zij alle krachten gebundeld. „De ontwikkelingen in de markt