RBK profileert zich tijdens Bakkerijdagen

Duurzaamheid & kostenefficiency in energiezuinig ontwerp

Tijdens de Bakkerij Dagen was er genoeg te zien en te beleven en de RBK Group droeg daar haar steentje aan bij. Bij de projecten van de RBK Group ligt het zwaartepunt op aspecten als kostenefficiency en duurzaamheid en daarmee ook een energiezuinig ontwerp van het bedrijfsgebouw, de (productie-)inrichting en installaties, milieuaspecten, energiezuinige besturingen en optimale aansturing van logistieke processen.

Bekijk PDF