Masterplanning & Logistiek

Waar wilt u  staan met uw bedrijf over vijf jaar en waar over tien jaar? Wat zijn uw doelen? Wat wilt u hebben bereikt, welke veranderingen moeten er zijn doorgevoerd? Om uw plannen concreet te maken is een masterplan nodig.

Een masterplan is een soort roadmap waarin de concrete stappen staan die u, gefaseerd, moet nemen om uw doelen te behalen. Dit plan vormt de solide basis voor belangrijk keuzes die u op korte en lange termijn moet nemen.

Onze werkwijze
Masterplanning is een vak apart. Er komen meerdere disciplines bij kijken, zoals logistieke kennis, productie kennis, kennis van wetgeving etc.. Mensen met expertise die wij in huis hebben. Zij zijn door jarenlange ervaring op elkaar ingespeeld voor het beste resultaat.

Het masterplan maken we samen: met u en onze ervaren medewerkers. Uw wensen en eisen voor de toekomst staan hierin centraal. Wij toetsen die wensen en eisen aan de haalbaarheid ervan, we rekenen uit welke investeringen nodig zijn om uw doelen te bereiken en onderzoeken wat de mogelijke opbrengsten en de rendementen zijn.

Wat kunt u verwachten?
Het schrijven en tekenen van een masterplan begint met het vaststellen van de uitgangspunten en het beschrijven van uw huidige situatie. Dit is de ‘nulmeting’.

We maken een proces- en een data-analyse van uw productie en op basis daarvan een flowschema. We rekenen diverse toekomstscenario’s door en stellen de samenhang vast tussen onder andere productgroepen, grondstoffen, machinecapaciteit, productdragers en opslagcapaciteit. Aan de hand van de berekeningen stellen we een ‘ideaalplan’ samen, waarin we zichtbaar maken hoe uw ideale productielocatie eruit zal kunnen zien, inclusief verbeteropties van processen en technologieën en het formuleren van de randvoorwaarden.

Dit ideaalplan vormt de basis voor uw nieuwbouwplannen. Bij verbouwing en/of uitbreiding geven we u aan de hand van dit ideaalplan enkele opties voor uitbreidingsplannen op de bestaande locatie. Op basis van de voor- en nadelen en de kostenschatting kiest u uw meest optimale oplossing. Wij maken op basis daarvan een kostenraming en rekenen de effecten op de exploitatie door. In het definitieve masterplan houden we, naast het productieproces en de productrouting, ook rekening met (het optimaliseren van) secundaire stromen.

Meer weten over Masterplanning & Logistiek?

Neem contact met ons op

Laatste nieuws