Nederland ondersteunt Vietnam

Nederland is de strategische partner van Vietnam op het gebied van duurzame landbouw en voedselzekerheid en zet de samenwerking voort om Vietnam te ondersteunen bij het realiseren van haar ambitie en bevordert bilaterale handel voor wederzijds voordeel. Post-Harvest Loss Reduction-project is een van de projecten in het kader van de Strategic Partnership Arrangement of Vietnam en Nederland dat zich richt op verliezen na de oogst in de voedselvoorzieningsketen.

In deze samenwerking werkt Wageningen Food and Biobased Research (WFBR) samen met het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van Vietnam via een 5-stappenactieplan om een uitvoerbaar beleid inzake voedselverlies en -verspilling in Vietnam te produceren. Hotspots in de waardeketen van verse groenten en fruit, zowel in de Mekong-rivierdelta als in de Rode-rivierdelta, moeten worden geïdentificeerd met de meest waarschijnlijke onderliggende oorzaken die moeten worden vastgesteld voor analyse van de meest geschikte interventies om verlies na de oogst te verminderen, evenals mogelijke kansen Betrokkenheid van de Nederlandse en Vietnamese particuliere sector, dienovereenkomstig.

In een poging om de particuliere sector in staat te stellen de handel voort te zetten ondanks reisbeperkingen en verstoring als gevolg van covid-tijd, is een virtuele handelsmissie vanuit Nederland naar 5 ASEAN-landen georganiseerd als een innovatieve manier om Nederlandse bedrijven in 5 markten in de regio te bereiken met hoogtepunten van ingrediënten voor levensmiddelen, naoogsttechnologie en inclusieve aanpak voor de Mekong-delta in Vietnam.

Aan het webinar over post-harvest werd goed deelgenomen wat betreft kwantiteit en kwaliteit van zowel sprekers als deelnemers. Door middel van diverse presentaties, paneldiscussies en actuele discussies werden de algemene uitdagingen van de agrofoodproductie in ASEAN 5 vanuit het oogpunt van naoogst gepresenteerd, waarvoor geselecteerde technologie en kennis over naoogst vanuit Nederland kan worden aangeboden. Entiteiten uit de private sector zoals Broekman Logistics, TTA, Omnivent, Icologiq, Kloosterboer Cool Port Rotterdam, Lentiz, RBK, WUR, HAS, Larive waren onder degenen die de kans hadden om zichzelf te presenteren of te matchen met potentiële lokale partners in 5 ASEAN-landen via de webinar of zakelijk matchmaking-evenement.

Bekijk hier het interview ASEAN-5 I Post-harvest technologies