FOBIS® MES

Tussen de logistiek/administratieve automatisering, de Enterprise Resource Planning (ERP) en PLC/SCADA laag, ligt een middenlaag. Dit niveau wordt aangeduid met de term Manufacturing Execution System oftewel MES. Het is een productiesysteem voor het monitoren en aansturen van productieprocessen.

Bij ERP ligt het accent op de kantoor omgeving. Hier worden alle administratieve handelingen bijgehouden. PLC/SCADA concentreert zich vooral op de aansturing en uitlezen van machines. Het handhaaft bijvoorbeeld de juiste machine instellingen zoals temperaturen en tijd etc. MES neemt een tussenpositie in, omdat het zich focust op het product zélf. Op MES-niveau wordt beslist en bijgehouden hoe de producten worden gemaakt (volgens welk recept), in welke volgorde (volgens welk schema) en met welke materialen (Tracking & Tracing).

FOBIS® MES integreert volledig met ERP. Worden delen van de productieadministratie momenteel nog met pen en papier gedaan en/of worden gegevens met de hand overgetikt? Automatisering van dit gebied kan ervoor zorgen dat er flexibeler, efficiënter en ‘paperless gedocumenteerd’ wordt geproduceerd. De flexibiliteit van FOBIS® MES maakt het mogelijk om geautomatiseerd te werken en toch de mogelijkheid te hebben om direct aanpassingen in de productie door te voeren. Met efficiënt consumer response wordt het productieproces afgestemd op datgene wat de klant uiteindelijk wil.

Regie & registratie
Brede invoering van een digitale registratie zoals Tracking & Tracing (het bijhouden wanneer en met welke ingrediënten producten zijn gemaakt) kan de impact van een recal drastisch beperken. De geïntegreerde Tracking & Tracing functionaliteiten in FOBIS® MES voldoen aan alle wetgeving.

Lijnbeheer is geïntegreerd in FOBIS® MES voor het direct aansturen van productielijnen. De onderstaande zaken worden beheerd:

 • Goederenstroom
 • PLC (aansturing of aansturing en besturing)
 • Kwaliteit
 • OEE
 • Voortgangscontrole

Aansturing
In FOBIS® ERP worden de recepturen inclusief de bijbehorende procesparameters onderhouden. Aan de lijn wordt vervolgens een touchscreen terminal geplaatst, vanwaar de opdracht gestart kan worden. Deze terminal biedt alle relevante informatie voor de operator. Bij het starten van de opdracht wordt eventueel opdracht gegeven aan de PLC besturing. Hiermee worden tevens de juiste procesparameters meegestuurd. Optioneel kan de operator verplicht worden gesteld tot het uitvoeren van een aantal kwaliteitscontroles, alvorens het proces gestart kan worden.

Controle
De procesgegevens worden gecontroleerd tijdens het proces. Indien er afwijkingen zijn, kan hier een alarm voor worden gegenereerd. Tevens worden alle procesgegevens historisch opgeslagen. Hierdoor is het verloop van de procesgegevens ook achteraf op te vragen. In het voorbeeld hiernaast is een voorbeeldrapportage opgenomen waarbij per pallet (goederenstroom) de kookbatch gegevens zijn opgenomen.

FOBIS® MES is specifiek gemaakt voor de voedingsmiddelenbranche. De module biedt oplossingen voor branche specifieke uitdagingen, zoals:

 • Werken met korte planningscycli (vandaag weten wat er morgen geproduceerd moet worden)
 • Het verwerken van grondstoffen met een variabele kwaliteit tot een vast eindproduct
 • Volledig zicht op de voorraad inclusief THT bewaking op FiFo en FeFo
 • Borging van uw CP’s in het gehele productieproces
 • Rendementsberekening op basis van werkelijk verbruik

Een sluitende partijenadministratie vindt plaats op basis van eenvoudige registraties op de productievloer. RBK heeft voor iedere situatie een passende oplossing:

 • Vaste opstellingen (met IP69 RVS touchscreens)
 • Mobiele oplossingen (zoals mobiele units inclusief weegschaal en printer, handscanners of heftruck terminals)

Inzicht
Voor een optimale besturing van uw productiebedrijf heeft u inzicht nodig in:

 • Leverbetrouwbaarheid
 • Voorraad hoogte
 • Kostprijs/kosten
 • Productkwaliteit
 • Proceskwaliteit/rendementen
 • Bezetting/snelheid/verliezen (OEE)
 • Goederenstroombeheersing/tracering

De directie heeft andere informatie nodig dan de productieleiding. Met FOBIS® MES krijgt u inzicht in alle relevante aspecten, op alle vereiste niveaus. De geregistreerde informatie is in vrij op te maken rapporten en dashboards beschikbaar voor elk gewenst niveau.

Meer weten over onze innovatie MES oplossing?

Neem contact met ons op.

Laatste nieuws