Feilloos verpakken & etiketteren met FOBIS®

Voor het verpakken en etiketteren van hun producten werken producenten vaak met machines en systemen van meerdere partijen. De beheersbaarheid van de voor deze processen benodigde informatie is hierdoor lastig en het afbreukrisico door fouten groot.