Planen Sie strukturell?

RBK gibt Einblick in Ihre Engpässe und liefert Lösungen.

Produktion erweitern?

Wir helfen Ihnen allumfassend!

Nachhaltiger im aktuellen Gebäude produzieren?

Wir haben die Lösung

Effizienter produzieren durch Automatisierung

Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie mit Ihrem Know-how und Erfahrung

Zum niedrigsten möglichen Preis produzieren?

Wir fokussieren Ihr Geschäft auf die effizienteste Art und Weise.

Interne Transportkosten reduzieren?

RBK bietet passende Logistiklösungen

Sparen Sie bis zu 35% Energie!

Wir haben den Beweis, dass es möglich ist

Sie bauen eine neue Fabrik?

Wir helfen Ihnen zum niedrigsten Preis zu produzieren!

Slider

Nature conservation

De laatste jaren is de aandacht voor flora en faunabescherming aanzienlijk toegenomen. Sinds een paar jaar moeten bedrijven bij bouwaanvragen aantonen dat zij geen schade veroorzaken op Natura 2000 gebieden in de omgeving. Dit kan RBK aantonen door een verspreidingsberekening te doen voor stikstofoxiden en/of ammoniak in de atmosfeer. Hiermee berekenen wij de depositie op omliggende N2000 gebieden en toetsen wij deze aan de normen voor deze gebieden. Mocht de norm overschreden worden, dan kunnen wij voor u een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen.

Would you like to know more about Nature conservation?

Contact us.