Nature conservation

De laatste jaren is de aandacht voor flora en faunabescherming aanzienlijk toegenomen. Sinds een paar jaar moeten bedrijven bij bouwaanvragen aantonen dat zij geen schade veroorzaken op Natura 2000 gebieden in de omgeving. Dit kan RBK aantonen door een verspreidingsberekening te doen voor stikstofoxiden en/of ammoniak in de atmosfeer. Hiermee berekenen wij de depositie op omliggende N2000 gebieden en toetsen wij deze aan de normen voor deze gebieden. Mocht de norm overschreden worden, dan kunnen wij voor u een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming aanvragen.

Would you like to know more about Nature conservation?

Contact us.