FOPRO® Realtime monitoring

Direct inzicht in en invloed op uw rendement?

Actueel inzicht
Om inzicht te hebben in de status van rendementsbepalende en -controlerende processen, moet u een duidelijk beeld hebben van welke processen dit binnen de organisatie zijn. Daarna moet u weten hoe u deze processen managet en welke output ze genereren.

Weet u precies wat de voortgang is van de productieopdrachten, hoe hoog het rendement is uit uw grondstoffen en of dit overeenkomt met de normen die u stelt? Weet u waar in het productieproces onnodig verspild wordt en waar bottlenecks ontstaan? Wat de leveringsbetrouwbaarheid is?

Voor het verhogen van uw rendement is het essentieel het antwoord op deze vragen te kennen!

Om nog meer ‘in control’ te komen over uw productie en rendementen, hebben we een leveranciersonafhankelijke modulaire dasboard.

Hier komen goederenstroomregistratie, lijnbeheersing en procesgegevens over de gehele keten overzichtelijk in te staan. Omdat het Dashboard u voorziet van de actuele status, kunt u direct bijsturen wanneer dat nodig is. Uw organisatie staat centraal: wij richten het Dashboard passend op uw organisatie en uw KPI’s in. Het Dashboard past zich aan uw processen en normen, zodat de continuïteit van uw productie volledig gewaarborgd blijft.

Dankzij de informatie die het Dashboard genereert, vinden er geen onnodige afschrijvingen meer plaats, en hoeven er geen onnodige investeringen worden gedaan.

Onze werkwijze voor het opbouwen van het Dashboard

Stap 1: KPI’s definiëren

Samen met u afstemmen van de KPI’s en de samenstelling daarvan.

Stap 2: Quickscan

Uitvoeren van een quickscan om te bepalen waar we de juiste data vandaan gaan halen.

Stap 3: Pilot

Toetsen of de vooraf gedefinieerde KPI’s en hun samenstelling overeenkomen met de praktijk. Doel: zorgen voor een waterdichte en integere weergave van het rendement uit uw productieomgeving. Afstemming met u of de juiste data wordt weergegeven.

Stap 4: Dashboard in productie

Implementatie van het Dashboard in uw productieomgeving.

Meer weten over FOPRO® Realtime monitoring?

Neem contact met ons op