FOBIS® Slacht

De hoeveelheid informatie over de te slachten dieren wordt steeds omvangrijker. Niet alleen keuringsinstanties, ook uw eigen medewerkers leggen data vast; om leveranciers te informeren, maar ook om de geslachte dieren zo optimaal mogelijke te verwaarden. Dat vraagt om een uitgekiend automatiseringsprogramma.

RBK heeft als advies- en automatiseringsbureau meer dan 40 jaar ervaring in automatiseren van de slachtingen. Ons compleet slachtprogramma voorziet in het vastleggen van alle kenmerken en data van het slachtproces. De software is geschikt voor slachtproces van varkens, zeugen, paarden, schapen, kalveren en runderen.

Wat doet het?
De industriële touchscreenterminals hebben een flexibelle schermindeling. Per station (doodmelden, keuringen, wegen) kan men zelf bepalen welke informatie hier gewenst is. Op diverse plaatsen in de slachthal kunt u de slachtbevindingen vastleggen en tonen, bijvoorbeeld bij de opknapbordessen. Via een grafische weergave volgt u de actuele stand van zaken, zodat u altijd direct op de hoogte bent van de voortgang en de kwaliteit van de slachtingen. Een uitgekiend plansysteem stuurt de karkassen naar de juiste banen in de koelcellen voor verdere verwaarding.Hoofdpunten van het slachtregistratiesysteem

  • Dagelijks worden de aanvoerdocumenten vastgelegd op de administratie
  • Via een interface worden de aanvoergegevens per dier beschikbaar gesteld aan FOBIS®
  • De gegevens per dier worden centraal in een database van FOBIS® in de zogenaamde karkassenadministratie opgeslagen; Hierin bevinden zich alle vastgelegde gegevens per individueel dier
  • Vóór het onthuiden wordt het oormerk verwijderd door de medewerker in de slachtlijn en gescand. De bij dit oormerk behorende gegevens worden door FOBIS® op het scherm getoond. Als het oormerk niet scanbaar is kan het handmatig ingegeven worden in FOBIS®
  • Na het scannen maakt FOBIS® een aantal labels aan ter identificatie van het karkas. Het aantal labels kan worden ingesteld door de gebruiker
  • Het karkas wordt, optioneel door een medewerker van het CBS gekeurd. Ook deze keuringsgegevens kan de CBS medewerker direct vastleggen in FOBIS® of RBK maakt een koppeling met het systeem van het CBS en legt dan deze keurgegevens vast in de karkassenadministratie
  • Direct na de keuring wordt het karkas gewogen. Het gewicht wordt automatisch vastgelegd in de karkassenadministratie bij het juiste karkas. Op deze werkplek worden tevens identificatie labels afgedrukt met daarop het I&R nummer en het gewicht
  • Aan het einde van de slacht dag worden de karkasgegevens door middel van een interface bestand beschikbaar gesteld aan de administratie voor facturatie
  • Indien gewenst kan er gewerkt worden met RFID chips in de slachthaken voor het digitaal beheren van de informatie

Interesse? Vraag om een presentatie FOBIS® Slachtprogramma! Samen met u bekijken wij hoe dit systeem een betere, betrouwbaardere informatievoorziening van uw slachtproces kan realiseren en de kostprijs van de eindproduct kan verlagen.

Meer weten over FOBIS® Slacht?

Neem contact met ons op