FOBIS® Lijnbeheer

FOBIS® Lijnbeheer is de oplossing voor het aansturen van productielijnen. Met FOBIS® lijnbeheer kunnen de onderstaande zaken worden beheerd:

  • Goederenstroom
  • PLC (aansturing of aansturing en besturing)
  • Kwaliteit
  • OEE
  • Voortgangscontrole

Aansturing
In FOBIS® worden de recepturen inclusief de bijbehorende procesparameters onderhouden. Aan de lijn wordt vervolgens een touchscreen terminal geplaatst, vanwaar de opdracht gestart kan worden. Deze terminal biedt alle relevante informatie voor de operator. Bij het starten van de opdracht wordt eventueel opdracht gegeven aan de PLC besturing. Hiermee worden tevens de juiste procesparameters meegestuurd. Optioneel kan de operator verplicht worden gesteld tot het uitvoeren van een aantal kwaliteitscontroles, alvorens het proces gestart kan worden.

Controle
De procesgegevens worden gecontroleerd tijdens het proces. Indien er afwijkingen zijn, kan hier een alarm voor worden gegenereerd. Tevens worden alle procesgegevens historisch opgeslagen. Hierdoor is het verloop van de procesgegevens ook achteraf op te vragen. In het voorbeeld hiernaast is een voorbeeldrapportage opgenomen waarbij per pallet (goederenstroom) de kookbatch gegevens zijn opgenomen.

Meer weten over FOBIS® Lijnbeheer?

Neem contact met ons op